Christopher Nolan's 10 Best Movies, According To IMDb

Insomnia (1996)  IMDB 7.2

#1

Following (1998) IMDB 7.5

#2

Dunkirk (2017) IMDB 7.9

#3

Batman Begins (2005) IMDB 8.2

#4

The Dark Knight Rises (2012) IMDB 8.4

#5

Memento (2000) IMDB 8.4

#6

The Prestige (2006) IMDB 8.5

#7

Interstellar (2014) IMDB 8.6

#8

Inception (2010) IMDB 8.8

#9

The Dark Knight (2008) IMDB 9.0

10

Ryan Gosling’s 10 Best Movies, According To IMDb Rating