12 Divine Temple Treks in India - Must Visit

Shri Kedarnath  Dham Trek

#1

Tungnath Mahadev Trek

#2

Chandrashila Trek

#3

Nanda Devi Munsyari Trek

#4

Shrikhand Mahadev Trek

#5

Hemkund Sahib Trek

#6

Kinner Kailash Trek

#7

Manimahesh Kailash Trek

#8

Mata Vaishno Devi Trek

#9

Tapovan Gangotri Trek

10

Yamunotri Mandir Trek

11

Baba Barfani Amarnath Trek

12

Credit: @VertigoWarrior

12 Most Beautiful Railway Stations in India